top of page
นักบัญชี

ผู้ช่วยบัญชี

เรากำลังมองหาบุคคลที่มีแรงจูงใจสูงและมีความละเอียดรอบคอบเพื่อเข้าร่วมสำนักงานกฎหมายของเราในฐานะผู้ช่วยบัญชี ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะต้องรับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดการทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ดูแลการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทนี้ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการทางการเงิน ทักษะการจัดองค์กรที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว

Job Description

ความรับผิดชอบ

 • จัดการธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ การเรียกเก็บเงิน และการออกใบแจ้งหนี้

 • กระทบยอดใบแจ้งยอดธนาคารและรับรองความถูกต้องในบันทึกทางการเงิน

 • ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินและนโยบายภายใน

 • จัดทำรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการคาดการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

 • ทำงานร่วมกับทนายความ หุ้นส่วน และลูกค้าเพื่อตอบคำถามทางการเงินและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องการเงิน

 • ช่วยในการเตรียมข้อมูลทางการเงินสำหรับคดีความและสัญญากับลูกค้า

 • ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเงินและกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน

 • สนับสนุนทีมการเงินของบริษัทในงานเฉพาะกิจและโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

 • ประกาศ ปวส. หรือเทียบเท่า; การฝึกอบรมหรือการรับรองด้านบัญชีหรือกฎหมายเพิ่มเติมถือเป็นข้อดี

 • ประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในฐานะผู้ร่วมงานบัญชีหรือในบทบาทที่คล้ายคลึงกันในสภาพแวดล้อมของสำนักงานกฎหมาย

 • ความรู้ด้านคำศัพท์ทางกฎหมาย การจัดรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการยื่นฟ้องศาล

 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทางกฎหมาย ระบบจัดการเอกสาร และ MS Office Suite (Word, Excel, Outlook)

 • ทักษะการจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน

 • ความใส่ใจเป็นพิเศษในรายละเอียดและความถูกต้อง

 • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่แข็งแกร่ง

 • ความสามารถในการรักษาความลับและใช้ดุลยพินิจ

 • พฤติกรรมแบบมืออาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง

 • ความคุ้นเคยกับเครื่องมือและฐานข้อมูลการวิจัยทางกฎหมายถือเป็นข้อได้เปรียบ

สนใจสมัครงานกับเรา

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา ส่ง CV ของคุณ และเอกสารของคุณ เรากำลังรอคุณอยู่.

bottom of page