top of page

แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล

แบบฟอร์มนี้มีไว้เพื่อทดสอบเบื้องต้นเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทยหรือไม่ ทีมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นการทดสอบเบื้องต้น และเราต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในหน่วยงานของเรา รวมทั้งติดต่อกลับในกรณีที่คุณสนใจทีมกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายของเรา

แบบสำรวจที่ 1 “บริการของท่านเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่”
bottom of page