top of page

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

Lexpertise ให้บริการด้านกฎหมายที่ครอบคลุมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทีมนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG และสามารถช่วยลูกค้าในการนำทางด้านกฎหมายที่ซับซ้อนและกำลังพัฒนาเหล่านี้ได้

เราช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินนโยบายและโปรแกรม ESG ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงาน ESG และภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนการเจรจาและร่างข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ ESG นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายและข้อบังคับของประเด็น ESG รวมถึงความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานที่ยั่งยืน การเจรจาข้อตกลงเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงาน ESG เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดหาโซลูชันทางกฎหมายที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของเราในด้าน ESG

ที่ Lexperise เราเข้าใจถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของปัญหา ESG และบทบาทที่ที่ปรึกษากฎหมายสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ESG เป้าหมายของเราคือการให้บริการด้านกฎหมายคุณภาพสูงที่ช่วยให้ลูกค้าสำรวจภูมิทัศน์ ESG ที่ซับซ้อนและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

บริการทางกฎหมาย

บริการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินนโยบายและโปรแกรม ESG ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงาน ESG และภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนการเจรจาและร่างข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ ESG

ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายและข้อบังคับของประเด็น ESG รวมถึงความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

bottom of page