top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Lexpertise Law Firm

สำนักงานกฎหมาย Lexpertise Law Firm ("พวกเรา", "เรา" หรือ "ของเรา") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดพื้นฐานที่เราจะรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ โดยจะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวม วิธีการใช้ และสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา รวมถึง:

 • ชื่อ ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) และข้อมูลประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ และตำแหน่งที่ตั้ง)

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายของคุณ เช่น ลักษณะของปัญหาทางกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณ เช่น ประเภทของบริการด้านกฎหมายที่คุณสนใจ และ

 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการและคำแนะนำด้านกฎหมายแก่คุณ

 • เพื่อจัดการและตอบสนองต่อข้อสงสัยหรือคำขอใดๆ ที่คุณมี

 • เพื่อส่งการสื่อสารและเอกสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับคุณ

 • เพื่อปรับปรุงบริการของเราและพัฒนาบริการใหม่ และ

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน หลังจากนั้น เราจะลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัย เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จากการใช้ในทางที่ผิด การรบกวน การสูญหาย และการเข้าถึง การแก้ไข และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ และร้องขอให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือลบทิ้ง หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้ โปรดติดต่อเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการที่ช่วยเราในการให้บริการแก่คุณ

 • หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อตอบสนองคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • องค์กรอื่นๆ ที่ช่วยเหลือเราในการป้องกันการฉ้อโกงหรือการตรวจสอบ

 • ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา (เช่น ทนายความและผู้สอบบัญชี) และ

 • องค์กรอื่นๆ ที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการแก่คุณ เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บและจัดการเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการเผยแพร่ฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลว่าเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ติดต่อเรา หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา

วันที่มีผลบังคับใช้: 2 กุมภาพันธ์ 2566

เราเชื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าของเราและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชื่อถือได้สำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของพวกเขา เป้าหมายของเราคือการให้บริการด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยมและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับความสำเร็จของลูกค้าของเรา เราทุ่มเทให้กับการนำเสนอการเป็นตัวแทนทางกฎหมายและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา ทีมนักกฎหมายที่มีทักษะและประสบการณ์สูงของเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการทางกฎหมายเฉพาะของคุณ และจัดหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

สำหรับคำแนะนำและการสนับสนุนทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดติดต่อ Lexpertise Law Firm ทีมงานที่ทุ่มเทของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับความต้องการทางกฎหมายทั้งหมดของคุณ ติดต่อเราวันนี้

bottom of page